Παναγία Κερά

Σχετικά με Παναγία Κερά

Η ιστορία του ναού της Παναγίας Κεράς αρχίζει τουλάχιστον από το 13ο αιώνα. Πρώτα κτίστηκε το μεσαίο κλίτος με τη μεγάλη αψίδα και τον βαρύ πεπλατυσμένο τρούλο, στη συνέχεια προστέθηκαν τα πλευρικά κλίτη και διανοίχτηκε η σημερινή δυτική είσοδος, ενώ αργότερα κατασκευάστηκε το καμπαναριό και οι αντηρίδες στήριξής του.

Ο ναός είναι πασίγνωστος κυρίως γιατί αποτελεί μια έκθεση της βυζαντινής ζωγραφικής στην Κρήτη του 13ου και 14ου αιώνα. Στο κεντρικό κλίτος, που είναι αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, υπάρχουν δύο στρώματα τοιχογραφικού διακόσμου. Παραστάσεις του πρώτου στρώματος σώζονται αποσπασματικά στην κόγχη του ιερού και στα τόξα που υποβαστάζουν τον τρούλο και χρονολογούνται στα μέσα περίπου του 13ου αιώνα. Το δεύτερο στρώμα με σκηνές από το Ευαγγέλιο που απλώνονται σε όλες τις υπόλοιπες επιφάνειες του κεντρικού κλίτους, χρονολογείται στις αρχές του 14ου αιώνα. Το νότιο κλίτος της Αγίας Άννας που έχει διακοσμηθεί κυρίως με θέματα από τη ζωή της θεομητορικής οικογένειας και το βόρειο κλίτος του Αγίου Αντωνίου όπου έχει αγιογραφηθεί το θέμα της Δευτέρας Παρουσίας, χρονολογούνται στο πρώτο μισό του 14ου αιώνα. Και στα δύο πλευρικά κλίτη εντοπίζονται κτητορικές επιγραφές (Μυλοποταμιτάκη 2005).

0.0/5.0

Κριτικές Επισκεπτών