Ο Φάρος των Χανίων

Σχετικά με Ο Φάρος των Χανίων

Πάνω από 5 αιώνες , ο φάρος του παλιού λιμανιού ύψους 21m , ένα από τα πιο φω-τογραφημένα μνημεία των Χανίων, στέκεται αγέρωχα δίπλα στη θάλασσα , γοη-τεύοντας τους επισκέπτες της πόλης . Τα έργο άρχισε να κατασκευάζεται ανάμεσα στο 1320 και 1356 και συνεχίστηκε για τα επόμενα 200 χρόνια . Από το 1645 έως το 1830, όσο οι Τούρκοι παρέμειναν στην Κρήτη ο φάρος δεν χρησιμοποιήθηκε και έτσι καταστράφηκε, μέχρι το 1830, όπου οι Άγγλοι έδωσαν τη Κρήτη στους Αιγύπτιους , οι οποίοι τον επισκεύασαν στην αρχική του μορφή , μαζί με άλλα δημόσια έργα.Η σημερινή μορφή του διαφέρει από την παλιά·έχει εσωτερική σκάλα που οδη-γεί σε μπαλκόνι με γυάλινο πυργίσκο και μοιάζει πολύ με μιναρέ

0.0/5.0

Κριτικές Επισκεπτών