Νεώρια Χανίων

Σχετικά με Νεώρια Χανίων

Από τους κυριότερους σταθμούς στους θαλάσσιους εμπορικούς δρόμους της Ανατολικής Μεσογείου ήταν τα λιμάνια της Κρήτης , που ανεφοδίαζαν και επισκεύαζαν τον εμπορικό και πολεμικό στόλο. Το 1599 ολοκληρώνεται το νότιο συγκρότημα με την κατασκευή 17 νε-ωρίων και το 1607 αρχίζει η κατασκευή 5 ακόμα νεωρίων στο ανατολικό τμήμα του λι-μανιού , απ’ τα οποία τέλειωσαν τα 2· σήμερα σώζονται μόνο τα 9. Τα αρσενάλια ή νεώρια ήταν ειδικοί θολωτοί στενόμακροι χώροι (μήκους 50m , πλάτους 9 m και ύψους 10 m κατά μέσο όρο) , που έκλειναν με ξύλινες πόρτες . Ήταν ανοιχτά προς τη θάλασσα , ώστε να επιτυγχάνεται η πρόσβαση των πλοίων . Στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκαν ως χριστιανικό σχολειό το 1872, θέατρο το 1892, δημοτικό νοσοκομείο το 1923 και δημαρχείο της πόλης από το 1928 έως το 1941.

0.0/5.0

Κριτικές Επισκεπτών