Όροι Χρήσης

Αυτοί οι Όροι Χρήσης και η πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχουν συνταχθεί από την Alfa Plus A.E. στην οποία ανήκει το CRETELIFE και ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο το CRETELIFE συλλέγει, χρησιμοποιεί, διατηρεί και γνωστοποιεί πληροφορίες χρηστών (στο εξής, ο «Χρήστης») από την ιστοσελίδα www.cretelife.gr (η «Ιστοσελίδα»). Αυτοί οι όροι χρήσης και η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει για ην Ιστοσελίδα και όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται από το CRETELIFE. Οποιοσδήποτε χρήστης επισκέπτεται τις σελίδες της Ιστοσελίδας ή κάνει χρήση των υπηρεσιών κατανοεί και αποδέχεται τους όρους.

Ο Χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών ίντερνετ, χρέωση χρόνου παραμονής στο ίντερνετ κλπ). Ο Χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα.

Προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης
Μπορούμε να συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης από τους Χρήστες με διάφορους τρόπους, όπως, αλλά όχι μόνο, όταν οι Χρήστες επισκέπτονται την Ιστοσελίδα μας, εγγράφονται στο ενημερωτικό newsletter και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με τις δραστηριότητες, τις υπηρεσίες, τις δυνατότητες και τους πόρους που διαθέτουμε στην Ιστοσελίδα μας. Οι Χρήστες μπορούν να επισκεφτούν την Ιστοσελίδα ανώνυμα. Θα συλλεχθούν προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης από τους Χρήστες μόνο εάν αυτοί υποβάλλουν οικειοθελώς τις πληροφορίες αυτές σε εμάς. Οι Χρήστες μπορούν πάντα να αρνηθούν να παράσχουν τις προσωπικές πληροφορίες αυτές, εκτός από την περίπτωση που αυτό θα τους αποτρέψει τη συμμετοχή σε ορισμένες δραστηριότητες της Ιστοσελίδας.

Μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης
Μπορούμε να συλλέγουμε μη προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης σχετικά με τους Χρήστες, όποτε αυτοί αλληλεπιδρούν με την Ιστοσελίδα μας. Οι μη προσωπικές πληροφορίες μπορούν να περιλαμβάνουν το όνομα του προγράμματος περιήγησης (browser), τον τύπο του υπολογιστή και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τα μέσα σύνδεσης των Χρηστών στην Ιστοσελίδα μας, όπως το λειτουργικό σύστημα και τους παρόχους σύνδεσης στο Ίντερνετ που χρησιμοποιούνται, όπως επίσης και άλλες παρόμοιες πληροφορίες.

Web browser cookies
Η Ιστοσελίδα μας μπορεί να χρησιμοποιήσει «cookies» για να εμπλουτίσει την εμπειρία του Χρήστη. Το πρόγραμμα περιήγησης (browser) του Χρήστη αποθηκεύει cookies στον σκληρό δίσκο του τελευταίου για λόγους καταγραφής και μερικές φορές για την παρακολούθηση πληροφοριών για αυτόν. Οι Χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν το πρόγραμμα περιήγησης τους (browser) ώστε να απορρίπτει τα cookies ή να τους προειδοποιεί όταν τα cookies αποστέλλονται. Εάν το κάνουν αυτό, τότε κάποιες από τις λειτουργίες της Ιστοσελίδας ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Πως χρησιμοποιούμε τις συλλεχθείσες πληροφορίες
Το CRETELIFE may μπορεί να συλλέγει και να χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες από τους Χρήστες για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Βελτίωση της εξυπηρέτησης των Χρηστών
  Οι πληροφορίες που παρέχετε μας βοηθούν στο να ανταπεξέλθουμε στα αιτήματα σας και να υποστηρίξουμε τις ανάγκες σας πιο αποτελεσματικά.
 • Βελτίωση της Ιστοσελίδας
  Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα σχόλια σας για να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
 • Εκτέλεση προσφοράς, διαγωνισμού, έρευνας ή άλλων λειτουργιών της Ιστοσελίδας
  Για την αποστολή στους Χρήστες πληροφοριών για τις οποίες έχουν συμφωνήσει, σχετικά με θέματα τα οποία θεωρούμε ότι θα τους ενδιαφέρουν.
 • Αποστολή περιοδικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email)
  Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των Χρηστών για να απαντήσουμε ερωτήσεις, απορίες ή/και άλλες αιτήσεις. Εάν ο Χρήστης αποφασίσει να εγγραφεί στην λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας, θα λαμβάνει ηλεκτρονικά μηνύματα (emails) τα οποία μπορεί να περιέχουν εταιρικά νέα, ενημερώσεις, πληροφορίες για σχετικά προϊόντα ή υπηρεσίες, κλπ. Εάν, σε οποιαδήποτε στιγμή, ο Χρήστης επιθυμήσει να εξαιρεθεί από το να λαμβάνει μελλοντικά ηλεκτρονικά μηνύματα (emails), συμπεριλαμβάνουμε λεπτομερείς οδηγίες για τη διαγραφή του στο κάτω μέρος κάθε ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος (email). Επίσης, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω της Ιστοσελίδας μας για τη διαγραφή του.

Πως προστατεύουμε τα δεδομένα σας
Έχουμε υιοθετήσει, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία και τα τεχνικά πρότυπα, κατάλληλες πρακτικές και μέσα διασφάλισης στις διαδικασίες συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας ενάντια σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αλλοίωση, κοινοποίηση ή καταστροφή των προσωπικών σας πληροφοριών και δεδομένων που αποθηκεύονται στην Ιστοσελίδα μας.

Διάθεση των προσωπικών σας πληροφοριών
Δεν πουλάμε, εμπορευόμαστε ή ενοικιάζουμε τις προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης των Χρηστών σε τρίτους. Μπορεί να μοιραστούμε γενικές συγκεντρωτικές δημογραφικές πληροφορίες, οι οποίες δεν συνδέονται με κανένα προσωπικό δεδομένο αναγνώρισης, σχετικά με τους επισκέπτες και τους Χρήστες με τους επιχειρηματικούς εταίρους, αξιόπιστους συνεργάτες και διαφημιστές για σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες από τρίτους για να μας βοηθήσουν στην λειτουργία της επιχείρησης και της Ιστοσελίδας μας ή για να διαχειριστούν δραστηριότητες εκ μέρους μας, όπως είναι η αποστολή ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (newsletter) ή ερευνών. Μπορούμε να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με αυτούς τους τρίτους συνεργάτες για τους προαναφερθέντες σκοπούς, δεδομένου ότι μας έχετε δώσει τη ρητή σας άδεια.

Ιστοσελίδες τρίτων
Οι Χρήστες μπορεί να βρουν διαφημιστικό ή άλλο υλικό στην Ιστοσελίδα μας που συνδέεται με ιστοσελίδες και υπηρεσίες συνεργατών, προμηθευτών, διαφημιστών, χορηγών, δικαιοπάροχων ή άλλων τρίτων. Εμείς δεν ελέγχουμε το περιεχόμενο ή τους συνδέσμους που εμφανίζονται σε αυτές τις ιστοσελίδες και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές που εφαρμόζονται από ιστοσελίδες που συνδέονται από ή προς την Ιστοσελίδα μας. Επιπρόσθετα, αυτές οι ιστοσελίδες ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου και των συνδέσμων τους, μπορούν να αλλάζουν διαρκώς. Αυτές οι ιστοσελίδες και υπηρεσίες μπορεί να έχουν τις δικές τους πολιτικές προστασίες προσωπικών δεδομένων και πολιτικές εξυπηρέτησης πελατών. Η περιήγηση και αλληλεπίδραση σε οποιοδήποτε άλλη ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που περιέχουν συνδέσμους προς τη δική μας Ιστοσελίδα, διέπονται από τους δικούς τους όρους και πολιτικές για τις οποίες οι Χρήστες επιβάλλεται να ενημερώνονται πριν χρησιμοποιήσουν τις ιστοσελίδες αυτές. Η Ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των παραπάνω ιστοσελίδων και των σελίδων στις οποίες παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Διαφήμιση
Οι διαφημίσεις που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα μας μπορεί να παραδίδονται στους Χρήστες από διαφημιστικούς συνεργάτες, οι οποίοι μπορεί να αποθηκεύουν cookies. Αυτά τα cookies δίνουν τη δυνατότητα στον διαφημιστικό πάροχο να αναγνωρίζει τον υπολογιστή σας κάθε φορά που σας στέλνουν μία online διαφήμιση ώστε να παράγουν μη προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης για εσάς ή αυτούς που χρησιμοποιούν τον υπολογιστή σας. Αυτές οι πληροφορίες δίνουν την δυνατότητα στα διαφημιστικά δίκτυα, μεταξύ άλλων, να παρέχουν στοχευμένες διαφημίσεις που πιστεύουν ότι είναι μέσα στα ενδιαφέροντα σας. Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν καλύπτει τη χρήση των cookies από τους διαφημιστές.

Περιορισμός ευθύνης
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημιά υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της Ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία, Τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η Ιστοσελίδα αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Η Ιστοσελίδα δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, η Ιστοσελίδα δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οποιοδήποτε άλλη συγγενική ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση των Χρηστών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η Ιστοσελίδα δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων το αναλαμβάνει ο Χρήστης και σε καμία περίπτωση η Ιστοσελίδα.

Περιεχόμενο
Το περιεχόμενο της παρουσίασης και προβολής του κάθε σημείου ενδιαφέροντος (φωτογραφίες, κείμενα, βίντεο, κλπ) που εμφανίζεται στις σελίδες της Ιστοσελίδας είναι κατ’ εντολή του εκάστοτε πελάτη και ουδεμία ευθύνη έχει η Ιστοσελίδα. Ο Χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι η Ιστοσελίδα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο αυτό. Η Ιστοσελίδα μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να μεταβάλλει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία του ιστοχώρου.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας – Σήματα
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνο αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική χρήση και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσης τους από την Ιστοσελίδα, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο Χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιπό όροι
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Ιστοσελίδας και του Χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των σελίδων των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Αλλαγές σε αυτούς τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων
Το CRETELIFE έχει την ευχέρεια να ενημερώσει αυτή την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Όταν το κάνουμε αυτό, θα ενημερώσουμε την ημερομηνία ανανέωσης που βρίσκεται στο κάτω μέρος της παρούσας σελίδας. Ενθαρρύνουμε τους Χρήστες να ελέγχουν συχνά αυτή την σελίδα για αλλαγές, έτσι ώστε να παραμένουν ενήμεροι για το πως προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να επανεξετάζετε αυτή την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων περιοδικά και να είστε ενήμεροι για τις αλλαγές σε αυτή.

Η αποδοχή σας στους παρόντες όρους
Με τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας, δηλώνετε ότι συμφωνείτε με αυτή την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτή την πολιτική, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας. Η συνεχιζόμενη χρήση της Ιστοσελίδας μετά από την δημοσίευση αλλαγών σε αυτή την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων θεωρείται αυτομάτως σαν αποδοχή από μέρους σας των αλλαγών.

Επικοινωνία με εμάς
Εάν έχετε ερωτήσεις που αφορούν αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τις πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ιστοσελίδα ή τις συμφωνίες σας με αυτή την Ιστοσελίδα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας: CRETELIFE
www.cretelife.gr
Οδός Α, Βιομηχανική Περιοχή, Ηράκλειο - Κρήτη
+30 2810 380 020
info@cretelife.gr

Αυτό το έγγραφο ανανεώθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2013